اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای امیر کرمی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل اعتیاد به هرزه نگاری و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این مدل با درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اعتیاد به هرزه نگاری و احساس تنهایی و افزایش آگاهی جنسی و کیفیت زندگی "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای امیر کرمی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل اعتیاد به هرزه نگاری و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این مدل با درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اعتیاد به هرزه نگاری و احساس تنهایی و افزایش آگاهی جنسی و کیفیت زندگی " با راهنمایی دکتر فیروزه غضنفری و مشاوره دکتر کورش امرایی در مورخ 1400/11/25ساعت 11 در محل سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۰:۰۰
۱۶۸ بازدید