اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام عالی نژاد دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهر خرم آباد"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام عالی نژاد دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهر خرم آباد" با راهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر سیامک شرفی در مورخ 1400/11/03 ساعت 16 در سالن جلسات دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی بر گزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۱۸۲ بازدید