اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میثم دکامی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان "بومی سازی مولفه های رقابت پذیری مقاصد گردشگری "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میثم دکامی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان "بومی سازی مولفه های رقابت پذیری مقاصد گردشگری " با راهنمایی دکتر حوریه مرادی و مشاوره دکتر علی امیری در مورخ 1400/11/04ساعت 10 در سالن جلسات دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی بر گزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۲۱۴ بازدید