اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن کریمی بیرانوند دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " بررسی تاثیر زیر ساخت های گردشگری بر تمایلات رفتاری گردشگران با میانجی گری تجربیات گردشگران ( مطالعه موردی شهرستان همدان)"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن کریمی بیرانوند دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " بررسی تاثیر زیر ساخت های گردشگری بر تمایلات رفتاری گردشگران با میانجی گری تجربیات گردشگران ( مطالعه موردی شهرستان همدان)" با راهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر سیامک شرفی در مورخ 1400/11/03 ساعت 9 در سالن جلسات دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۱۲۴ بازدید