اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد حنایی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری بافت های با ارزش تاریخی شهر خرم آباد"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد حنایی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری بافت های با ارزش تاریخی شهر خرم آباد" با راهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر حوریه مرادی در مورخ 1400/11/03 ساعت 10 در سالن جلسات دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۱۷۰ بازدید