اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بامداد رجبی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " تحلیل نقش هنر - صنعت ورشو در گردشگری شهر بروجرد"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بامداد رجبی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " تحلیل نقش هنر - صنعت ورشو در گردشگری شهر بروجرد"با راهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر حوریه مرادی در مورخ 1400/11/03 ساعت 8 در سالن جلسات دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۱۵۹ بازدید