اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایوب درویشی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " بررسی الزامات توسعه خوشه های رقابت پذیری گردشگری شهرستان خرم آباد"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایوب درویشی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " بررسی الزامات توسعه خوشه های رقابت پذیری گردشگری شهرستان خرم آباد" با راهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر حمید میرهاشمی مورخ 1400/11/03 ساعت 13 در سالن جلسات دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی بر گزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۱۵۲ بازدید