اخبار

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی سجادی پویا دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه با عنوان "معنا شناسی حوزه معنایی شک در نهج البلاغه "

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی سجادی پویا دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه با عنوان "معنا شناسی حوزه معنایی شک در نهج البلاغه " با راهنمایی دکتر سید اسماعیل قاسمی موسوی و مشاوره دکتر عابدین درویش پور در مورخ 1400/11/04 ساعت 10 در سالن جلسات دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۱۷۸ بازدید