اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نازنین بیرانوند دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان " بلاغت تباینی: بررسی تطبیقی نقش نمای فرا کلامی میان فردی در چکیده های نشریات فارسی زبانان و انگلیسی زبانان در رشته زبان شناسی کاربردی "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نازنین بیرانوند دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان " بلاغت تباینی: بررسی تطبیقی نقش نمای فرا کلامی میان فردی در چکیده های نشریات فارسی زبانان و انگلیسی زبانان در رشته زبان شناسی کاربردی " با راهنمایی دکتر محمودرضا مرادیان و مشاوره دکتر سید نجم الدین شاهرخی در مورخ 1400/10/04 ساعت 10 به صورت حضوری و در سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - ۰۰:۰۰
۱۸۵ بازدید