اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آنیتا بیرانوند دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدرولیکلی گیاه گزنه بر سطوح il-113 و انسولین بافت هیپوکمپ رت های دیابتی شده توسط stz"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آنیتا بیرانوند دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدرولیکلی گیاه گزنه بر سطوح il-113 و انسولین بافت هیپوکمپ رت های دیابتی شده توسط stz" با راهنمایی دکتر مسعود رحمتی و مشاوره دکتر رحیم میرنصوری در مورخ 1400/10/06ساعت 12 در سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - ۰۰:۰۰
۶۸۴ بازدید