اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم سهیلا غلامی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " نقد و طبقه بندی آرای منتقدان شعر و اندیشه شاملو"

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم سهیلا غلامی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " نقد و طبقه بندی آرای منتقدان شعر و اندیشه شاملو"با راهنمایی دکتر محمدرضا روزبه و مشاوره دکتر علی نوری در مورخ 1400/10/06بصورت حضوری و در سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - ۰۰:۰۰
۲۸۹ بازدید