اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا مختاری دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان "بررسی بازنمایی زن بودگی در رمان های بلقیس سلیمانی و نسیم مرعشی "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا مختاری دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان "بررسی بازنمایی زن بودگی در رمان های بلقیس سلیمانی و نسیم مرعشی " با راهنمایی دکتر علی نوری و مشاوره دکتر طاهره صادقی تحصیلی مورخ 1400/09/20ساعت 11 در سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی بصورت حضوری برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۰۰:۰۰
۳۳۱ بازدید