اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشدخانم کبری شاکرمی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی شخصیت پردازی در رمان شب دنیا اثر کامران پارسی نژاد"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشدخانم کبری شاکرمی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی شخصیت پردازی در رمان شب دنیا اثر کامران پارسی نژاد" با راهنمایی دکتر علی نوری و مشاوره دکتر محدرضا روزبه در مورخ 1400/09/15 ساعت 11 در سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی بصورت حضوری برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۰۰:۰۰
۳۰۵ بازدید