اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا ظهیری دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان "تاثیر هشت هفته تمرینات تحمل وزن بر برخی شاخص های التهابی اینترلوکین6زنان مبتلا به استوآرتریت زانو "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا ظهیری دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان "تاثیر هشت هفته تمرینات تحمل وزن بر برخی شاخص های التهابی اینترلوکین6زنان مبتلا به استوآرتریت زانو " با راهنمایی دکتر رحیم میرنصوری و مشاوره دکتر مسعود رحمتی در تاریخ 1400/08/29 ساعت 11 به صورت حضوری در سالن دفاع دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - ۰۰:۰۰
۳۲۲ بازدید