اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم میترا گودرزی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل توانمند سازی روانی زنان باردار:مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این مدل و درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پریشانی روان شناختی و توانمند سازی روانی زنان باردار"

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم میترا گودرزی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل توانمند سازی روانی زنان باردار:مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این مدل و درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پریشانی روان شناختی و توانمند سازی روانی زنان باردار" با راهنمایی دکتر سیمین غلامرضایی و مشاوره دکتر کوروش امرایی در تاریخ 1400/03/24 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۳/۱۰ - ۰۰:۰۰
۴۰۶ بازدید