اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم زهرا کوشکی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی گفتمان پوچ گرایی در آثار ساموئل بکت و صادق هدایت "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم زهرا کوشکی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی گفتمان پوچ گرایی در آثار ساموئل بکت و صادق هدایت " با راهنمایی دکتر محمد خسروی شکیب و مشاوره دکتر محمدرضا روزبه و دکتر صفیه مرادخانی در تاریخ 1400/03/19 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۳/۱۰ - ۰۰:۰۰
۶۵۴ بازدید