اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای صالح بوعذار دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " مقایسه تحلیلی منظومه های همای و همایون ، گل و نوروز ، جمشید و خورشید و خورشید و مهپاره از منظر نظریه کهن الگویی یونگ "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای صالح بوعذار دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " مقایسه تحلیلی منظومه های همای و همایون ، گل و نوروز ، جمشید و خورشید و خورشید و مهپاره از منظر نظریه کهن الگویی یونگ " با راهنمایی دکتر محمدرضا روزبه و مشاوره دکتر صفیه مرادخانی در تاریخ 1400/03/19 ساعت 14 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۳/۱۰ - ۰۰:۰۰
۲۸۱ بازدید