اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای غفار نصیری هانیس دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "همسنجی اثربخشی روان درمانی گروهی وجودی ،شناختی - وجودی و انسانگرا - وجودی بر شکایات روان تنی ، خودتنظیمی و روابط زناشویی ، رضایت جنسی و امیدواری زنان مبتلا به همبودی د..

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای غفار نصیری هانیس دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "همسنجی اثربخشی روان درمانی گروهی وجودی ،شناختی - وجودی و انسانگرا - وجودی بر شکایات روان تنی ، خودتنظیمی و روابط زناشویی ، رضایت جنسی و امیدواری زنان مبتلا به همبودی دیابت نوع 2 و چاقی " با راهنمایی دکتر مسعود صادقی و مشاوره دکتر سیمین غلامرضایی در تاریخ 1400/03/10 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۳/۰۹ - ۰۰:۰۰
۱۴۹ بازدید