اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی محمدی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه با عنوان " بررسی و مقایسه دمکراسی نوین حاکم بر غرب با دمکراسی حکومتی حضرت علی (ع)"

جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی محمدی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه با عنوان " بررسی و مقایسه دمکراسی نوین حاکم بر غرب با دمکراسی حکومتی حضرت علی (ع)" با راهنمایی دکتر حسین چراغی وش در تاریخ 1400/02/27 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۰۰:۰۰
۳۵۴ بازدید