اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای محمود عینی فعلی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " تحلیل و ریخت شناسی قصه های شاه عباس صفوی و نقش او در شکل گیری آن قصه ها "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای محمود عینی فعلی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " تحلیل و ریخت شناسی قصه های شاه عباس صفوی و نقش او در شکل گیری آن قصه ها " با راهنمایی دکتر قاسم صحرایی و مشاوره دکتر علی حیدری در تاریخ 1400/02/29 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۰۰:۰۰
۵۴۲ بازدید