اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای حشمت اله مهرابی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " تحلیل مقایسه ای ساختار تشبیه در اشعار فارسی شاعران مرد و زن لرستانی"

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای حشمت اله مهرابی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " تحلیل مقایسه ای ساختار تشبیه در اشعار فارسی شاعران مرد و زن لرستانی" با راهنمایی دکتر علی نوری و مشاوره دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان و خانم دکتر طاهره صادقی تحصیلی در تاریخ 1400/02/29 ساعت 14 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۰۰:۰۰
۲۹۳ بازدید