اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نازنین روزبیانی دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل هاب ویتامین دی بر مارکرهای جذب استخوان در دختران "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نازنین روزبیانی دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل هاب ویتامین دی بر مارکرهای جذب استخوان در دختران " با راهنمایی دکتر محمد فتحی و مشاوره دکتر مسعود رحمتی در تاریخ 99/11/30 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۹۵۵ بازدید