اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین خادمی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سبک های تصمیم گیری ، تنظیم شناختی هیجانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در دانش آموزان دارای نشانه های اضطراب اجتماعی "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین خادمی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سبک های تصمیم گیری ، تنظیم شناختی هیجانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در دانش آموزان دارای نشانه های اضطراب اجتماعی " با راهنمایی دکتر محمد عباسی و مشاوره دکتر عزت اله قدم پور در تاریخ 99/11/30 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۳۳۴ بازدید