اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده زینب شجاعی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجان ، افسردگی و انزوای اجتماعی دختران دچار شکست عاطفی مدارس متوسطه اهواز "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده زینب شجاعی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجان ، افسردگی و انزوای اجتماعی دختران دچار شکست عاطفی مدارس متوسطه اهواز " با راهنمایی دکتر فیروزه غضنفری و مشاوره دکتر سیمین غلامرضایی در تاریخ 99/11/30ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۹۲۸ بازدید