اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زینب محمدی پور دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " بررسی جایگاه زنان در تحولات تاریخی از سامانیان تا خوارزمشاهیان "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زینب محمدی پور دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " بررسی جایگاه زنان در تحولات تاریخی از سامانیان تا خوارزمشاهیان " با راهنمایی دکتر سهم الدین خزایی و مشاوره دکتر توران طولابی در تاریخ 99/11/30 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۱۰۱۶ بازدید