اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کیانوش کشوری دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " تحلیل موضوعی اشعا سور وسوگ در فرهنگ ایل پاپی"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کیانوش کشوری دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " تحلیل موضوعی اشعا سور وسوگ در فرهنگ ایل پاپی" با راهنمایی دکتر علی حیدری و مشاوره دکتر محمدرضا روزبه در تاریخ 99/11/30 ساعت 13 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۱۰۹۰ بازدید