اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد دلفان دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " اثربخشی درمان فراشناختی یکپارچه نگر بر تنظیم هیجان ، پریشانی روانشناختی ، راهبردهای مقابله ای و رشد پس از آسیب بیماران قلبی -عروقی همبود با اضطراب"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد دلفان دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " اثربخشی درمان فراشناختی یکپارچه نگر بر تنظیم هیجان ، پریشانی روانشناختی ، راهبردهای مقابله ای و رشد پس از آسیب بیماران قلبی -عروقی همبود با اضطراب" با راهنمایی دکتر کوروش امرایی و مشاوره دکتر محمدعلی سپهوندی در تاریخ 99/11/30 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۳۲۹ بازدید