اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عارف حیدری دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " مقایسه تاثیر12هفته فعالیت های هوازی با شدت سبک وسنگین برچربی سوزی کودکان چاق و دارای اضافه وزن"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عارف حیدری دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " مقایسه تاثیر12هفته فعالیت های هوازی با شدت سبک وسنگین برچربی سوزی کودکان چاق و دارای اضافه وزن" با راهنمایی دکتر محمد فتحی و مشاوره دکتر رحیم میرنصوری در تاریخ 99/11/30 ساعت 9 به صورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۱۰۱۶ بازدید