اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کشاورز دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر میزان آنتی اکسیدان های هیپوکمپ موش های دیابتی شده با stz"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کشاورز دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر میزان آنتی اکسیدان های هیپوکمپ موش های دیابتی شده با stz" با راهنمایی دکتر مسعود رحمتی و مشاوره دکتر رحیم میر نصوری در تاریخ 99/11/28 ساعت 11بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۲۹۳ بازدید