اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه رضایی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " نقش نماد و المان های شهری در توسعه گردشگری شهر خرم آباد "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه رضایی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " نقش نماد و المان های شهری در توسعه گردشگری شهر خرم آباد " باراهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر حوریه مرادی در تاریخ 99/11/29 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۹۶ بازدید