اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه آقا ملاپور دانشجوی رشته مدیریت آموزشی با عنوان " شناسایی نابرابری های آموزشی از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسه دوم شهرستان خرم آباد"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه آقا ملاپور دانشجوی رشته مدیریت آموزشی با عنوان " شناسایی نابرابری های آموزشی از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسه دوم شهرستان خرم آباد" با راهنمایی دکتر عباس معدندار و مشاوره دکتر آزیتا ستار در تاریخ 99/11/29ساعت 9 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۰۳ بازدید