اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سهام نیسی دانشجوی رشته جغرافیا و دفاع مقدس با عنوان " تحلیل اثرات جنگ تحمیلی بر تحولات جمعیتی سکونتگاه های مناطق مرزی استان خوزستان "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سهام نیسی دانشجوی رشته جغرافیا و دفاع مقدس با عنوان " تحلیل اثرات جنگ تحمیلی بر تحولات جمعیتی سکونتگاه های مناطق مرزی استان خوزستان " با راهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر علی امیری در تاریخ 99/11/29 ساعت 11/30 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۶۳ بازدید