اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمانه عطایی نیا دانشجوی رشته مدیریت آموزشی با عنوان " تاثیر سبک رهبری اخلاقی مدیران مدارس بر کیفیت زندگی کاری دبیران با میانجیگری کیفیت محیط کار مدارس متوسطه اول شهر ستان شوش"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمانه عطایی نیا دانشجوی رشته مدیریت آموزشی با عنوان " تاثیر سبک رهبری اخلاقی مدیران مدارس بر کیفیت زندگی کاری دبیران با میانجیگری کیفیت محیط کار مدارس متوسطه اول شهر ستان شوش" با راهنمایی دکتر عباس معدندار و دکتر آزیتا ستار در تاریخ 99/11/28 ساعت 13 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۲۶ بازدید