اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زرین رضایی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی و تحلیل ویژگی های فکری و ادبی سوگ سروده های شهرستان خرم آباد"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زرین رضایی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی و تحلیل ویژگی های فکری و ادبی سوگ سروده های شهرستان خرم آباد" با راهنمایی دکتر طاهره صادقی تحصیلی و مشاوره دکتر علی نوری در تاریخ 99/11/29 ساعت 13 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۷۶ بازدید