اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالزهرا کثیر دانشجوی رشته ادبیات عربی با عنوان " نشانه شناسی اشعار مرید البرغوثی با تکیه بر دو کتاب (استقیط کی علم ) و (طال الشتات)"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالزهرا کثیر دانشجوی رشته ادبیات عربی با عنوان " نشانه شناسی اشعار مرید البرغوثی با تکیه بر دو کتاب (استقیط کی علم ) و (طال الشتات)" با راهنمایی دکتر سید اسماعیل قاسمی و مشاوره دکتر روح اله مهدیان طرقبه در تاریخ 99/11/29 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۶۷ بازدید