اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بابک مقصودی دانشجوی رشته مدیریت آموزشی با عنوان " ارزیابی اثربخشی طرح شتاب از نظر معلمان در شناسایی استعداد دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر کوهدشت "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بابک مقصودی دانشجوی رشته مدیریت آموزشی با عنوان " ارزیابی اثربخشی طرح شتاب از نظر معلمان در شناسایی استعداد دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر کوهدشت " با راهنمایی دکتر آزیتا ستار و مشاوره دکتر عباس معدندار در تاریخ 99/11/29ساعت 8 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۵۲ بازدید