اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای هادی پناهی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل اضطراب تعمیم یافته در کودکان پیش دبستانی شهر تهران به روش آمیخته اکتشافی "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای هادی پناهی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل اضطراب تعمیم یافته در کودکان پیش دبستانی شهر تهران به روش آمیخته اکتشافی " با راهنمایی دکتر سیمین غلامرضایی و دکتر فیروزه غضنفری مشاوره دکتر مسعود رحمتی و دکتر محمدعلی سپه وند در تاریخ 99/11/28 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۵۵ بازدید