اخبار

جلسه بررسی رساله دکتری آقای اصغر رحمتی دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " موقعیت اجتماعی بازرگانان در ایران دوره صفویه"

جلسه بررسی رساله دکتری آقای اصغر رحمتی دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " موقعیت اجتماعی بازرگانان در ایران دوره صفویه" با راهنمایی دکتر محسن رحمتی و مشاوره دکتر جهانبخش ثواقب در تاریخ 99/11/29 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۳۷ بازدید