اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرئوف گراوند دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " بررسی و آشکار سازی تغییرات سری زمانی ضخامت جو استان لرستان طی سه ده اخیر "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرئوف گراوند دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " بررسی و آشکار سازی تغییرات سری زمانی ضخامت جو استان لرستان طی سه ده اخیر " با راهنمایی دکتر مصطفی کرمپور و مشاوره دکتر داریوش یاراحمدی در تاریخ 99/11/27 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۰:۰۰
۳۲۷ بازدید