اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا بیرانوند دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری با عنوان "ارزیابی عرضه محصول گردشگری در شهر خرم آباد با تاکید بر محصول اصلی و تسهیلاتی "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا بیرانوند دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری با عنوان "ارزیابی عرضه محصول گردشگری در شهر خرم آباد با تاکید بر محصول اصلی و تسهیلاتی " با راهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر حوریه مرادی در تاریخ 99/11/25 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۰:۰۰
۲۹۲ بازدید