اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم مظفری دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر سطوح tufآلفا هیپوکامپ"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم مظفری دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر سطوح tufآلفا هیپوکامپ"با راهنمایی دکتر مسعود رحمتی و مشاوره دکتر رحیم میرنصوری در تاریخ 99/11/27 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۰:۰۰
۳۱۱ بازدید