اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرید حسنوند دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی مولفه های پایداری در فیلم دلیران تنگستان "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرید حسنوند دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی مولفه های پایداری در فیلم دلیران تنگستان "با راهنمایی دکتر علی حیدری و مشاوره دکتر صفیه مرادخانی در تاریخ 99/11/27 ساعت 14 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۰:۰۰
۴۳۲ بازدید