اخبار

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای صفدر ابوالفتحی دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه با عنوان " بررسی حوزه معنایی آمرزش در نهج البلاغه "

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای صفدر ابوالفتحی دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه با عنوان " بررسی حوزه معنایی آمرزش در نهج البلاغه " با راهنمایی دکتر علی اکبر مرادیان قبادی در تاریخ 99/11/27 ساعت 13 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۰:۰۰
۴۰۴ بازدید