اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه یزدان پناه دانشجوی رشته علوم تربیتی با عنوان " شناسایی موانع تعاملات علمی و آموزشی بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه یزدان پناه دانشجوی رشته علوم تربیتی با عنوان " شناسایی موانع تعاملات علمی و آموزشی بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان " با راهنمایی دکتر سعید فرح بخش و مشاوره دکتر عباس معدندار در تاریخ 99/11/21ساعت 9 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۰۰:۰۰
۳۷۷ بازدید