اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسماعیل اقبالی دانشجوی رشته علوم تربیتی با عنوان " ارزیابی تطبیقی سلامت سازمانی در مدارس متوسطه دوم شهرستان خرم آباد "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسماعیل اقبالی دانشجوی رشته علوم تربیتی با عنوان " ارزیابی تطبیقی سلامت سازمانی در مدارس متوسطه دوم شهرستان خرم آباد " با راهنمایی دکتر عباس معدندار و مشاوره دکتر سعید فرح بخش در تاریخ 99/11/21 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۰۰:۰۰
۳۶۸ بازدید