اخبار

جلسه بررسی رساله دکتری آقای فرهاد پروانه دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " بررسی و مقایسه مولفه های هویت شیعه در منابع تاریخی دوران آل بویه و فاطمیان مصر"

جلسه بررسی رساله دکتری آقای فرهاد پروانه دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " بررسی و مقایسه مولفه های هویت شیعه در منابع تاریخی دوران آل بویه و فاطمیان مصر" با راهنمایی دکتر مجتبی گراوند و مشاوره دکتر داریوش نظری در تاریخ 99/11/21 ساعت 16 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۰۰:۰۰
۴۶۶ بازدید