اخبار

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد کاظم پور لر دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی با عنوان "ترجمه ، شرح و تحلیل 150بیت اول حکایات هزار و یک شب "

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد کاظم پور لر دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی با عنوان "ترجمه ، شرح و تحلیل 150بیت اول حکایات هزار و یک شب " با راهنمایی دکتر علی اکبر مرادیان قبادی و مشاوره دکتر روح اله مهدیان طرقبه در تاریخ 99/11/20ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۰۰:۰۰
۴۹۷ بازدید