اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه حیدری با عنوان "مقایسه روش تدریس حل مسئله با روش تدریس بدیعه پردازی در درس تعلیمات اجتماعی بر مهارت های حل مسئله اجتماعی ، روحیه پرسشگری و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم دبستان شهر کرج"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه حیدری با عنوان "مقایسه روش تدریس حل مسئله با روش تدریس بدیعه پردازی در درس تعلیمات اجتماعی بر مهارت های حل مسئله اجتماعی ، روحیه پرسشگری و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم دبستان شهر کرج" با راهنمایی دکتر ویسکرمی و مشاوره دکتر قدم پور در تاریخ 99/11/19ساعت 9 به صورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - ۰۰:۰۰
۳۱۳ بازدید