اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثنا عباسی با عنوان "اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه محور بربهبود عملکرد حافظه عددی ،حافظه فعال دیداری فضایی ، توجه و تمرکز پایدار و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شهرستان کوهدشت "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثنا عباسی با عنوان "اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه محور بربهبود عملکرد حافظه عددی ،حافظه فعال دیداری فضایی ، توجه و تمرکز پایدار و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شهرستان کوهدشت " با راهنمایی دکتر حسنعلی ویسکرمی و مشاوره دکتر فضل االه میر دریکوند در مورخ 99/11/18ساعت 12 به صورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - ۰۰:۰۰
۳۱۸ بازدید