اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "اثربخشی آموزش قصه گویی شناختی رفتاری بر بهبود مهارت های اجتماعی بازداری رفتاری و کنش های اجرایی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "اثربخشی آموزش قصه گویی شناختی رفتاری بر بهبود مهارت های اجتماعی بازداری رفتاری و کنش های اجرایی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی " با راهنمایی دکتر ویسکرمی و مشاوره دکتر محمدعلی سپه وندی در تاریخ 99/11/18 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - ۰۰:۰۰
۳۳۴ بازدید